De architect heeft bij het ontwerp van de recreatiewoningen zich laten inspireren door de Beach Houses aan de Californische kust. Deze kust staat bekend om zijn houten huizen in Long Beach, Montery en Camel. Uw tweede woningen kan in de zomer de uitvalbasis zijn van vaartochten op de Waddenzee en naar de eilanden, wandelingen in het bos en op strand of een heerlijke fietstocht in de omgeving. In de winter als de wind om het huis giert zal de behaaglijke warmte van de centrale verwarming u een gevoel geven van “thuis” geven in uw eigen recreatiewoning op recreatiepark Waterrijk Den Oever. U kunt er zelfs voor kiezen om een houtkachel aanteschaffen om dit gevoel te versterken.

Het eiland Wierhooft heeft een vaste oeververbinding via een betonnen brug. Naast het haventerrein is een afgesloten parkeergelegenheid gemaakt voor de bewoners en hun bezoekers. Tussen de percelen van de recreatiewoningen en de steigers van de haven is een natuurlijke afscheiding gerealiseerd. De grondpercelen komen in volle eigendom. Voor onderhoud aan de brug, weg, parkeerterrein, enz. is een bewonersvereniging opgericht. Aan de “Bewonersvereniging Wierhooft” wordt een jaarlijkse contributie (servicekosten) betaald.


Optie 1

Scan buitenkant 1

Scan buitenkant 2

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Grondwerk
Voor de funderingen van de woningen en de leidingen en kabels wordt het nodige graafwerk verricht. De percelen worden na de werkzaamheden gevlakt. Naar de waterkant toe zullen de percelen enigszins aflopend worden afgewerkt, met een talud over de laatste meters. Aan de voor- en achterzijde of zelfs aan de waterkant is de mogelijkheid om een terras of een steiger te laten maken.

Gevels
De buitengevels van de woningen worden op de begane grond opgebouwd uit kalkzandsteen bouwmuren en op de verdieping houtskelet wanden. De isolatiewaarde van de gevels is RC=3 m2 K/W. De gehele buitenzijde wordt bekleed met Red Ceder “bevel sidings” en afgewerkt met een dekkend verfsysteem. Er worden 4 lichte tinten gebruikt, dit in nauw overleg met de architect. Iedere woning heeft een vooraf aangewezen kleurstelling. De kozijnen en deuren worden gemaakt van hardhout. In de voor- en achtergevel worden in totaal 3 stel dubbele deuren geplaatst. Deze deuren hebben allemaal een groot glaspaneel. De voordeur is een dichte houten deur.
In de kozijnen op de verdieping aan de voor- en achterzijde zijn ramen opgenomen. De helft van de ramen is in een vaste uitvoering en de ander helft is als draai-kiep ramen uitgevoerd. Al het glas in de buitengevels zijn isolerend hoog rendementsglas. (HR ++ dubbelglas)

Vloeren
Op de betonnen fundering worden isolerende prefab betonnen kanaalplaat vloerelementen gelegd. De verdiepingsvloer is evenals de begane grondvloer een betonnen kanaalplaat vloer. De begane grondvloer zal worden afgewerkt met een 70 mm. dikke dekvloer. Over de verdiepingsvloer wordt een circa 50 mm. dikke dekvloer aangebracht. In deze dekvloeren zullen de leidingen van de verschillende installaties worden opgenomen. De onderzijde van de verdiepingsvloer blijft zichtbaar op de begane grond en zal worden voorzien van spuitwerk.

Daken
De kapconstructie bestaat uit geprefabriceerde isolerende dakelementen met een isolatiewaarde van Rc3 m2 K/W of hoger. De dakbedekking op de woningen bestaat uit antraciet gekleurde keramische pannen. Aan de onderzijde van de dakvlakken, aan de voor- en achterzijde, worden zinken goten toegepast, welke worden aangesloten op een zinken hemelwater afvoer.

Realisatie: SVwebdesign